Autocattura per bovini adulti
8ff8b473-7592-4c07-8901-6c6b38a76bd8
1969a460-96f1-4610-8925-413c93ff738a
bcabf756-f420-4118-847d-cbbd3530df0a
63651297-cd78-48b4-bd0f-932beba6b93c
e8926419-8320-4fb4-9bb7-6f9694395496
632d0093-f4ff-4e5a-91e4-683fabc715f3
9daeed4b-43cf-466f-85d3-6fae72a9c1f7
b2a8bc6c-e5fd-48d8-8321-41ec098081e7
9c842691-b82a-49e2-93b2-f7ed7ac44b53
fc9ca612-c51a-461d-89aa-c90fb5495247
11b808ec-50d1-41f2-a7e5-0abebdf65d2c
9630e7bd-f681-44e3-bf5a-d32dfdb03289
6e04695e-bffa-4ed5-831d-f00999f27e5d
38da3eb0-4bdf-4df8-b35c-1a0ac117f838
bc27ac23-e07e-4efc-9b36-88d71269bef2
95b853d0-17cf-4e35-ab5d-2ef1f4bbeea5
8a209367-be5c-48a5-a946-5a4ae491cf47
c60abaf9-a9e5-41c8-be02-5237cf4150f1
8a7ee17e-0149-4d8b-9e0e-e6918ab77fff
332a09cc-4dd8-466c-9a79-54de6405f061
add008f2-aaf1-4494-89ab-d67a83c141be
23c01ed1-33fc-4475-acad-71db6b6940ed
noimage
5287e8f8-043f-4067-a98a-6f503314521a
d6ee6f3c-d79e-4856-acde-44ffedf8bdff
501d80d9-4cea-48c3-b33f-13ba5559207e
42e31577-32a7-4a42-89bd-982c29b5d579
85cc85a2-d488-43ae-b3fc-4d2114f8d16a
0c863f20-dd45-462f-8ecc-a3eb74af3a1a
e311994c-88cc-48d1-a71d-c0cedef5cfa3
2b3a09bf-c66f-472b-bcbf-d6c4dfc207d8
000061b0-60f4-4d7d-8d3d-2e8b9a05bbc5
199ea7b8-0a5e-41a5-88d1-3e755c213b7c
e6238774-f3cd-4633-bb6d-007c6f7c719b
5792892c-fbbd-4616-9809-ac5e09477e62